HSWX3 ปุ่มกด 433Mhz 3 ปุ่ม

HSWX3 ปุ่มกด 433Mhz 3 ปุ่ม

300฿
รหัสสินค้า: HSWX3
สต็อคสินค้า 10

Overview

สวิตช์ไฟแบบสัมผัสด้วยแผ่นหน้ากระจกเทมเปอร์ รองรับการเชื่อมสัญญาณ 433MHz ส่งสัญญาณได้รอบทิศทางสามารถส่งสัญญาณผ่านผนังได้ รองรับการสั่งงานเปิดปิดจากระยะไกลได้ ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ทนแรงกร...
สวิตช์ไฟแบบสัมผัสด้วยแผ่นหน้ากระจกเทมเปอร์ รองรับการเชื่อมสัญญาณ 433MHz ส่งสัญญาณได้รอบทิศทางสามารถส่งสัญญาณผ่านผนังได้ รองรับการสั่งงานเปิดปิดจากระยะไกลได้ ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ทนแรงกระแทก ปลอดภัย เปิดปิดง่าย


⚈ รองรับการเชื่อมสัญญาณ 433MHz

⚈ ส่งสัญญาณได้รอบทิศทาง สามารถส่งสัญญาณผ่านผนังได้

⚈ ติดตั้งง่าย ติดบนผนังได้โดยตรงโดยไม่ต้องเจาะผนัง

⚈ ใช้งานร่วมกับสวิตถ์เปิดปิดไฟอัจฉริยะ HSWA1/HSWA2/HSWA3/HSWA4

⚈ ส่งสัญญาณได้ไกล 30 เมตรในที่โล่ง
• Battery:27A/12V
• Wireless Frequency: 433Mhz
• Size:86*86*12mm
• Open distance: 30m;
• Color: White
• Work with HSWA1/HSWA2/HSWA3/HSWA4
• Can not work alone;
• Directly stick on the wall. no need to make hole on the wall

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

HSWX1 ปุ่มกด 433Mhz 1 ปุ่ม
HSWX2 ปุ่มกด 433Mhz 2 ปุ่ม