การรับประกันคุณภาพสินค้า และการบริการ

รับประกันคุณภาพสินค้า 1ปี ++5ปี

สินค้ามีการรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1ปี (365วัน นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า) โดยการเคลมเปลี่ยนสินค้าใหม่กรณีที่สินค้ามีปัญหาและไม่สามารถทำการซ่อมแซมได้ เว้นแต่เป็นการชำรุดแค่บางส่วนที่การซ่อมแซมไม่มีผลกระทบต่ออุปกรณ์ โดยการเคลมลูกค้าต้องทำการทักทายเข้ามาหาเจ้าหน้าที่ของเราผ่านทางไลน์ หรือ เฟสบุ๊ค เพื่อแจ้งเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสินค้า เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อลูกค้าเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์โดยการทดสอบสั้นๆ ก่อนประเมินว่าอุปกรณ์มีปัญหาจริง หรือเกิดจากการผิดพลาดในส่วนอื่น และนำแก้ไขปัญหาลูกค้าจนกว่าจะใช้งานได้ปกติ.

กรณีเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าอุปกรณ์ไม่สามารถซ่อมแซมได้ และเกิดปัญหาจากตัวอุปกรณ์จริง เจ้าหน้าที่จะนำแจ้งหมายเลขการส่งเคลมสินค้า และ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าเคลม เพื่อทำการระบุด้านหน้าสินค้าที่ส่งเข้าร้านค้า โดยทางเจแอลโฮม จะรับผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับ(ไม่รวมอุปกรณ์ห่อหุ้ม)ให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้าได้เก็บใบเสร็จค่าจัดส่งพร้อมหมายเลขติดตามและนำส่งให้กับ JL Home โปรดนำส่งใบเสร็จรับเงินประกอบการเคลมสินค้าทุกครั้งที่นำส่งคืนสินค้า

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับสินค้าที่มีปัญหาแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบอุปกรณ์อีกครั้ง ก่อนนำส่งสินค้าเคลมคืนให้กับลูกค้าภายใน 1-3วัน

  • เปลี่ยนสินค้าใหม่ทันทีที่พบว่าอุปกรณ์มีปัญหาในปีแรก.
  • ให้ส่วนลดการสับเปลี่ยนสินค้า 50% จากราคาเต็มโดยต้องคืนสินค้าเดิม (เทิร์น) ปีที่สอง.
  • ให้ส่วนลดการสับเปลี่ยนสินค้า 40% จากราคาเต็มโดยต้องคืนสินค้าเดิม (เทิร์น) ปีที่สาม.
  • ให้ส่วนลดการสับเปลี่ยนสินค้า 30% จากราคาเต็มโดยต้องคืนสินค้าเดิม (เทิร์น) ปีที่สี่.
  • ให้ส่วนลดการสับเปลี่ยนสินค้า 20% จากราคาเต็มโดยต้องคืนสินค้าเดิม (เทิร์น) ปีที่ห้า.
  • ให้ส่วนลดการสับเปลี่ยนสินค้า 10% จากราคาเต็มโดยต้องคืนสินค้าเดิม (เทิร์น) ปีที่หก.

รับประกันความพึงพอใจในตัวสินค้า 30วัน

สำหรับกรณีการรับประกันความพึงพอใจในตัวสินค้านั้น ทางร้านรองรับการคืนและเปลี่ยนสินค้า ตามเงื่อนไข เฉพาะส่วนของเงินค่าสินค้า(ยกเว้นค่าจัดส่ง,ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ค่าติดตั้ง,ค่าแรง)เมื่อลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวสินค้า ด้วยเหตุผลต่างๆ ภายใน 30วัน(นับจากวันที่ซื้อสินค้า) ซึ่ง การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจะต้องมีการส่งสินค้ากลับในสภาพสินค้าเดิม ที่ยังไม่ถูกใช้งาน หรือถูกติดตั้ง หรือถูกปรับแต่งจนไม่สามารถนำไปสู่การจำหน่ายต่อได้ ลูกค้าจึงควรทำการตรวจสอบสินค้าถึงการทำงานต่างๆ การใช้งานแอพพลิเคชั่น การเชื่อมต่อต่างๆ ก่อนเริ่มต้นทำการติดตั้ง เพราะหากลูกค้าได้ทำการตรวจสอบสินค้าก่อนการติดตั้ง โดยสินค้ายังอยู่ในสภาพเดิม จะทำให้ลูกค้าได้รับค่าสินค้าเต็มจำนวนตามเงื่อนไขหรือการเปลี่ยนสินค้าแบบไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม(เว้นแต่เปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีราคาสูงกว่า)

กรณีมีการคืนสินค้า ลูกค้าต้องทำการแจ้งเลขที่บัญชีในการโอนชำระยอดเงินค่าสินค้าคืนเท่านั้น(ไม่สามารถจ่ายเงินคืนผ่านช่องทางอื่นๆได้) โดยลูกค้าต้องทำการส่งสินค้าคืน โดยระบุหมายเลขกำกับตามที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ มาตามที่อยู่ที่เจ้าหน้าที่นำส่งให้กับลูกค้า หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับสินค้า จะมีการตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนทำการประเมินสภาพสินค้า

กรณีเป็นการเปลี่ยนสินค้า หากสินค้ามีมูลค่าเท่าเดิม และมีการประเมินสภาพสินค้าอยู่ที่สภาพใหม่ ลูกค้าจะไม่ต้องทำการชำระเงินใดใดสำหรับการเปลี่ยนสินค้า, กรณีเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีราคาสูงกว่า ลูกค้าต้องชำระส่วนต่างของค่าสินค้า, กรณีเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีราคาต่ำกว่า มูลค่าที่เกินจะนำไปใช้ซื้อสินค้าอื่นๆ หรือเป็นการโอนเงินคืนเข้าหมายเลขบัญชีของลูกค้าก็ได้

กรณีที่มีการประเมินสภาพเทียบใหม่(100%-99%) ลูกค้าจะได้รับการประเมินราคาสินค้าเต็มจำนวนสำหรับการเปลี่ยนหรือคืน
กรณีที่มีการประเมินสภาพใช้งาน(98%-95%) ลูกค้าจะได้รับการประเมินราคาสินค้า 80-90% ของค่าสินค้า สำหรับการเปลี่ยนหรือคืน
กรณีที่มีการประเมินสภาพใช้งานและมีอุปกรณ์สูญหายหรือเสียหาย(98%-95%) ลูกค้าจะได้รับการประเมินราคาสินค้า 50-80% ของค่าสินค้าตามแต่ความสมบูรณ์ของชุดสินค้าสำหรับการเปลี่ยนหรือคืน
กรณีที่มีการประเมินสภาพมีการดัดแปลงอุปกรณ์ ลูกค้าจะไม่ได้รับการคืนค่าสินค้า(หลุดประกัน).

การนำส่งคืนเงินให้กับลูกค้า จะเป็นการนำคืนผ่านการโอนเข้าหมายเลขบัญชีธนาคารเท่านั้น โดยจะดำเนินการโอนเงินคืนภายใน 3-7วัน หลังจากตรวจสอบคุณภาพสินค้าเสร็จสิ้น (กรณีการคืนยอดเงินเต็มจำนวน100% ลูกค้าจะไม่ได้รับการดูแลค่าจัดส่งสินค้าคืน หรือจะโอนเงินคืนไม่เกินจำนวนที่ลูกค้าเคยชำระเข้ามา)


บริการติดตั้ง

JL Home มีบริการติดตั้งสินค้า สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกในการติดตั้งสินค้าด้วยตัวเอง หรือต้องการให้เจ้าหน้าที่เราเข้าติดตั้งสินค้าให้ โดยจะรับติดตั้งให้กับลูกค้าที่มีสถานที่ติดตั้งอยู่ในระยะทางไม่เกิน 30กม. จากสำนักงานใหญ่ของ JL Home สำนักงานใหญ่(ถนนนวมินทร์88)เพื่อการให้บริการที่ครอบคลุมสำหรับการบริการหลังการขายและการดูแลลูกค้าหลังการติดตั้ง โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการติดตั้งโดย JL Home ได้ที่นี่ กรณีลูกค้ามีพื้นที่ติดตั้งอยู่นอกพื้นที่บริการของ JL Home โปรดติดต่อสอบถามโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของ JL Home อีกครั้ง โดยอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงเพิ่มเติมในการเข้าติดตั้ง หากลูกค้าต้องการให้เจ้าหน้าที่เราเข้าติดตั้ง โปรดทำการติดต่อและสอบถามคิวนัดหมายก่อนการซื้อสินค้า เพื่อทำนัดหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าในช่วงเวลานั้นๆที่ลูกค้าต้องการมีคิวสำหรับการติดตั้งให้กับลูกค้า (รับงานติดตั้งสำหรับชุดสินค้ายอด 10,000บาทขึ้นไป)

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เริ่มต้นที่ 2,000บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนเซ็นเซอร์และสถานที่ติดตั้ง โปรดขอข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกับเจ้าหน้าที่ของเราอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องชัดเจนในค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้ง

สำหรับการประเมินหน้างานบ้านลูกค้า สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการให้เจ้าหน้าที่ของเราเข้าพบ เพื่อชมสินค้าหรือเสนอสินค้าหรือดูแบบบ้านหรือวางแผนแนวทางการติดตั้งชุดสินค้า เจ้าหน้าที่จะมีให้ลูกค้าทำการซื้อ Gift Voucher จำนวน 500บาท ก่อนการนัดหมาย(ต้องใช้สำหรับการนัดหมายเข้าประเมิน) โดยหากลูกค้าตกลงในการซื้อสินค้ากับเรานั้น Gift Voucher นี้จะสามารถนำมาเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ แต่หากลูกค้าไม่ตกลงในการซื้อสินค้ากับเรา ลูกค้าสามารถนำ Voucher มอบให้กับลูกค้าท่านอื่น หรือซื้อสินค้าอื่นๆที่ต้องการในร้านของเราได้ (Gift Voucher ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้)


บริการให้คำปรึกษา-สอบถาม ฟรี

JL Home ให้บริการปรึกษาทั้งก่อนการติดตั้งเกี่ยวกับคำแนะนำในการติดตั้ง, ดูแล, รายละเอียดข้อมูลและสินค้า, ราคาและโปรโมชั่น เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับการใช้งานกับบ้านลูกค้ามากที่สุด รวมทั้งการให้บริการหลังการขาย ที่สามารถสอบถามและปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับตัวสินค้าได้ ฟรีตลอดอายุการใช้งาน โดยสอบถามได้ตั้งแต่ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวสินค้าไปจนถึงการดูแลรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถสอบถามได้ทั้งช่องทางโซเชียล ผ่าน LINE หรือ Facebook และการโทรศัพท์เข้า ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 08.00-20.00 .

  • ให้คำปรึกษาและวางแผนแนวทางการติดตั้ง ชุดสินค้าให้ตรงกับความต้องการของบ้านลูกค้า.
  • จัดชุดสินค้า ประเมินราคาชุดสินค้า เสนอโปรโมชั่นที่คุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้า.
  • สอนการใช้งานฟรีอย่างละเอียดกรณีมีการติดตั้ง หรือสอนฟรีผ่านโทรศัพท์จนใช้งานเป็นและเข้าใจสินค้า(อาจต้องนัดหมายล่วงหน้า)
  • ดูแลหลังจากใช้งาน ทั้งปัญหาการใช้งานทั่วไป วิธีการใช้งาน การดูแลรักษา การสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ ปัญหาทางเทคนิคสินค้า ปัญหาเชิงลึกเกี่ยวกับสินค้า.