ST18 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สาย แจ้งเตือนผ่านแอพ/โทร/SMS ชุดเริ่มต้น

ST18 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สาย แจ้งเตือนผ่านแอพ/โทร/SMS ชุดเริ่มต้น

6,706฿
รหัสสินค้า: ST18
สต็อคสินค้า 10

Overview

ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สาย แจ้งเตือนและควบคุมผ่านแอพ/โทร/SMS(2G) 1เซ็นเซอร์ประตูหน้าต่าง 1เซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหว 1รีโมทควบคุม 1ไซเรนสาย ชุดสินค้าพร้อมใช้งาน ติดตั้งได้ง่ายด้วยตัวเอง .mobileShow {display: none;} /* Smartphone Portrait and Landscape */ @media only screen and (min-device-width : 320px) and (max-device-width...